Νεροχύτες Κουζίνας / Γρανιτένιοι Νεροχύτες Κουζίνας / Γρανιτένιοι Νεροχύτες Κουζίνας Υποκαθήμενοι
  
ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΥΠΟΚΑΘΗΜΕΝΟΣ PYRAMIS Pyragranite Tetragon (34x40) 1B Iron Grey 38x44 cm
184.50    134.00€
ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΥΠΟΚΑΘΗΜΕΝΟΣ PYRAMIS Pyragranite Tetragon (50x40) 1B Iron Grey 54x44 cm
227.55    166.00€
ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΥΠΟΚΑΘΗΜΕΝΟΣ PYRAMIS Pyragranite Tetragon (70x40) 1B Iron Grey 74x44 cm
264.45    193.00€
ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΓΡΑΝΙΤΗ ΥΠΟΚΑΘΗΜΕΝΟΣ ΓΟΥΡΝΑ FRANKE Kubus KBG 110-50 Polar White 54x44 cm.
371.00    278.00€
ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΓΡΑΝΙΤΗ ΥΠΟΚΑΘΗΜΕΝΟΣ ΓΟΥΡΝΑ FRANKE Kubus KBG 110-50 Oyster 54x44 cm.
371.00    278.00€
ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΓΡΑΝΙΤΗ ΥΠΟΚΑΘΗΜΕΝΟΣ ΓΟΥΡΝΑ FRANKE Kubus KBG 110-50 Vanilla 54x44 cm.
371.00    278.00€
ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΓΡΑΝΙΤΗ ΥΠΟΚΑΘΗΜΕΝΟΣ ΓΟΥΡΝΑ FRANKE Kubus KBG 110-50 Coffee 54x44 cm.
371.00    278.00€
ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΓΡΑΝΙΤΗ ΥΠΟΚΑΘΗΜΕΝΟΣ ΓΟΥΡΝΑ FRANKE Kubus KBG 110-50 Onyx 54x44 cm.
371.00    278.00€
ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΓΡΑΝΙΤΗ ΥΠΟΚΑΘΗΜΕΝΟΣ BLANCO SUBLINE 500-U Jasmine 53x46 cm.
404.00    297.00€
ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΓΡΑΝΙΤΗ ΥΠΟΚΑΘΗΜΕΝΟΣ BLANCO SUBLINE 500-U Anthracite 53x46 cm.
437.00    297.00€
ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΓΡΑΝΙΤΗ ΥΠΟΚΑΘΗΜΕΝΟΣ BLANCO SUBLINE 500-U Pearl Grey 53x46 cm.
422.00    297.00€
ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΓΡΑΝΙΤΗ ΥΠΟΚΑΘΗΜΕΝΟΣ BLANCO SUBLINE 500-U Champagne 53x46 cm.
375.00    297.00€
ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΓΡΑΝΙΤΗ ΥΠΟΚΑΘΗΜΕΝΟΣ BLANCO SUBLINE 500-U Rock Grey 53x46 cm.
384.00    297.00€
ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΓΡΑΝΙΤΗ ΥΠΟΚΑΘΗΜΕΝΟΣ BLANCO SUBLINE 500-U White 53x46 cm.
410.00    297.00€
ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΓΡΑΝΙΤΗ ΥΠΟΚΑΘΗΜΕΝΟΣ BLANCO SUBLINE 500-U Tartufo 53x46 cm.
425.00    297.00€
ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΓΡΑΝΙΤΗ ΥΠΟΚΑΘΗΜΕΝΟΣ BLANCO SUBLINE 500-U Alu Metallic 53x46 cm.
419.00    297.00€
ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΓΡΑΝΙΤΗ ΥΠΟΚΑΘΗΜΕΝΟΣ BLANCO SUBLINE 500-U Coffee 53x46 cm.
428.00    297.00€
ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΓΡΑΝΙΤΗ ΥΠΟΚΑΘΗΜΕΝΟΣ ΓΟΥΡΝΑ FRANKE Kubus KBG 110-70 Onyx 80,2x46 cm.
420.00    315.00€
ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΓΡΑΝΙΤΗ ΥΠΟΚΑΘΗΜΕΝΟΣ ΓΟΥΡΝΑ FRANKE Kubus KBG 110-70 Vanilla 80,2x46 cm.
420.00    315.00€
ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΓΡΑΝΙΤΗ ΥΠΟΚΑΘΗΜΕΝΟΣ ΓΟΥΡΝΑ FRANKE Kubus KBG 110-70 Oyster 80,2x46 cm.
420.00    315.00€
ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΓΡΑΝΙΤΗ ΥΠΟΚΑΘΗΜΕΝΟΣ ΓΟΥΡΝΑ FRANKE Kubus KBG 110-70 Polar White 80,2x46 cm.
420.00    315.00€
Υποκαθήμενος Νεροχύτης Carron Fiji 5200U
375.00    319.00€
ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΓΡΑΝΙΤΗ ΥΠΟΚΑΘΗΜΕΝΟΣ BLANCO SUBLINE 700-U Jasmine 73x46 cm.
491.00    348.00€
ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΓΡΑΝΙΤΗ ΥΠΟΚΑΘΗΜΕΝΟΣ BLANCO SUBLINE 700-U Anthracite 73x46 cm.
502.00    348.00€
ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΓΡΑΝΙΤΗ ΥΠΟΚΑΘΗΜΕΝΟΣ BLANCO SUBLINE 700-U Pearl Grey 73x46 cm.
467.00    348.00€
ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΓΡΑΝΙΤΗ ΥΠΟΚΑΘΗΜΕΝΟΣ BLANCO SUBLINE 700-U Champagne 73x46 cm.
474.00    348.00€
ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΓΡΑΝΙΤΗ ΥΠΟΚΑΘΗΜΕΝΟΣ BLANCO SUBLINE 700-U Rock Grey 73x46 cm.
512.00    348.00€
ΥΠΟΚΑΘΗΜΕΝΟΣ BLANCO SUBLINE 700-U White 73x46 cm.
495.00    348.00€
ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΓΡΑΝΙΤΗ ΥΠΟΚΑΘΗΜΕΝΟΣ BLANCO SUBLINE 700-U Tartufo 73x46 cm.
439.00    348.00€
ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΓΡΑΝΙΤΗ ΥΠΟΚΑΘΗΜΕΝΟΣ BLANCO SUBLINE 700-U Alu Metallic 73x46 cm.
449.00    348.00€
1 2