Νεροχύτες Κουζίνας / Ανοξείδωτοι Νεροχύτες Κουζίνας / Ανοξείδωτοι Νεροχύτες Κουζίνας Επικαθήμενοι
  
ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΣ PYRAMIS International (80x50) 1B 1D Inox Σατινέ 80x50 cm
88.56    64.00€
ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΣ PYRAMIS International (100x50) 1B 1D Inox Σατινέ 100x50 cm
94.71    69.00€
ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΣ PYRAMIS International (80x60) 1B 1D Inox Σατινέ 80x60 cm
105.78    77.00€
ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΣ PYRAMIS International (100x60) 1B 1D Inox Σατινέ 100x60 cm
115.62    84.00€
ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΣ PYRAMIS International (80x60) 2B Inox Σατινέ 80x60 cm
118.00    86.00€
ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΣ PYRAMIS International (120x50) 1B 2D Inox Λείο 120x50 cm
131.61    96.00€
ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΣ PYRAMIS International (120x50) 2B 1D Inox Σατινέ 120x50 cm
148.83    108.00€
ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΣ PYRAMIS International (150x50) 2B 2D Inox Λείο 150x50 cm
206.64    150.00€
ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΣ PYRAMIS International (160x50) 2B 2D Inox Λείο 160x50 cm
212.79    155.00€
ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΣ FRANKE Ariane-ARΧ 670 Inox Μεταξωτό 100x51 cm.
828.00    600.00€