ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ FRANKE Sorter Mini
39.00    28.50€
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ FRANKE Cube 30
143.00    99.00€
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ FRANKE Cube 41
149.00    111.75€
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ FRANKE Sorter 350
218.00    154.00€
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ FRANKE Sorter Pivot
224.00    156.00€
ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΝΘΕΤΟΣ FRANKE AE - E12
226.00    166.00€
ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ FILTOP FRANKE AE - F12
245.00    166.00€