Καμπίνες / Καμπίνες Ντουζιέρας / Παραλληλόγραμμες Ορθογώνιες
  
ΚΑΜΠΙΝΑ 70x90x180 cm ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ Karag M1 Acrylic
172.00    136.00€
ΚΑΜΠΙΝΑ 70x90x170 cm ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ Karag M1 Acrylic
185.00    136.00€
ΚΑΜΠΙΝΑ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ 70x90 cm ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ Karag RIEKA 100
217.00    150.00€
ΚΑΜΠΙΝΑ 72x90 cm. ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ Starlet Offset Corner Entry 7290
251.00    178.00€
ΚΑΜΠΙΝΑ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ 80x100 cm ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ Karag RIEKA 100
256.00    179.00€
ΚΑΜΠΙΝΑ 100x70 cm. ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ Starlet Offset Corner Entry 10070
281.00    195.00€
ΚΑΜΠΙΝΑ 100x80 cm. ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ Starlet Offset Corner Entry 10080
274.00    204.00€
ΚΑΜΠΙΝΑ Gloria PARAL TRANSP. ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΗ Χρωμέ 70x90 cm.
265.00    205.00€
ΚΑΜΠΙΝΑ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ 70x90x185 cm. ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ AQUATIS T 90
283.00    208.00€
ΚΑΜΠΙΝΑ Gloria PARAL STR. ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΗ Χρωμέ 70x90 cm.
266.00    211.00€
ΚΑΜΠΙΝΑ 120x80 cm. ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ Starlet Offset Corner Entry 12080
289.00    212.00€
ΚΑΜΠΙΝΑ Gloria DORITA TRANSP. ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΗ Χρωμέ 100x80 cm.
272.00    215.67€
ΚΑΜΠΙΝΑ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ 70-80x70-80x185 cm. ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ AQUATIS K 051 A
300.00    220.00€
ΚΑΜΠΙΝΑ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ 70-80x70-80x175 cm. ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ AQUATIS K 051 A
313.00    220.00€
ΚΑΜΠΙΝΑ 70-80x70-80x185 cm. ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ AQUATIS K 051 A Serig
304.00    220.00€
ΚΑΜΠΙΝΑ Gloria DORITA STR. ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΗ Χρωμέ 100x80 cm.
307.00    222.00€
ΚΑΜΠΙΝΑ Gloria DORA TRANSP. ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΗ Χρωμέ 120x80 cm.
336.00    228.00€
ΚΑΜΠΙΝΑ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ Karag FLORA 100 70x90xh 190 cm
289.00    238.00€
ΚΑΜΠΙΝΑ Gloria DORA STR. ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΗ Χρωμέ 120x80 cm.
344.00    240.00€
ΚΑΜΠΙΝΑ 80-90x80-90x185 cm. ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ AQUATIS K 051 A
303.00    240.00€
ΚΑΜΠΙΝΑ 80-90x80-90x175 cm. ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ AQUATIS K 051 A
310.00    240.00€
ΚΑΜΠΙΝΑ 80-90x80-90x185 cm. ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ AQUATIS K 051 A Serig
344.00    240.00€
ΚΑΜΠΙΝΑ 70-80x80-90x185 cm. ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ AQUATIS K 051 C
353.00    240.00€
ΚΑΜΠΙΝΑ 70-80x80-90x175 cm. ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ AQUATIS K 051 C
341.00    240.00€
ΚΑΜΠΙΝΑ 70-80x80-90x185 cm. ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ AQUATIS K 051 C Serig
303.00    240.00€
ΚΑΜΠΙΝΑ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ 70x100x185 cm. ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ AQUATIS T 90
353.00    240.00€
ΚΑΜΠΙΝΑ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ 80x100x185 cm ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ AQUATIS T 90
310.00    240.00€
ΚΑΜΠΙΝΑ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ Karag FLORA 100 70x100x190 cm
299.00    245.00€
ΚΑΜΠΙΝΑ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ Karag FLORA 100 70x80x190 cm
299.00    246.00€
ΚΑΜΠΙΝΑ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ Karag FLORA 100 70x110x190 cm
309.00    250.00€
1 2 3 4