ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Το bagno-superstore.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου.

Το bagno-superstore.gr είναι ιδιοκτησία του "ΚΟΛΛΑΡΟΣ ΠΑΝ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ", η εταιρία του οποίου οποία εδρεύει στην Μεταμόρφωση, Τατοΐου 3, 14451.

Σκοπός της εταιρίας είναι η σωστότερη ενημέρωσή σας σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας και την εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής εξυπηρέτησή σας κατά τη διάρκεια των αγορών σας από το ηλεκτρονικό κατάστημα του bagno-superstore.gr.

Οι όροι αγορών στο bagno-superstore.gr διέπονται από τον Νόμο 2251/1994, ως ισχύει, περί Προστασίας των Καταναλωτών.